Licencja niewyłączna vs autorskie prawa majątkowe w TextBookers

Już są! Zapowiadane wdrożeniem nowego Regulaminu teksty z autorskimi prawami majątkowymi zostały udostępnione w panelu zamówień wszystkim Klientom, którzy przesłali do nas umowy, potwierdzając tym samym chęć zakupu takich treści.

Zawarcie umowy jest dobrowolne i nie ma wpływu na zamawianie treści w dotychczasowym standardzie, z przekazaniem licencji niewyłącznej, jednak po lekturze tego wpisu może okazać się, że zakup autorskich praw majątkowych jest idealną ofertą dla Ciebie!

Zacznijmy więc od kilku faktów…

Co daje zakup treści z przeniesieniem autorskich praw majątkowych i czym ta forma zamówienia różni się od zakupu licencji niewyłącznej w naszym Serwisie?

Tyle w teorii, a co tak naprawdę zyskuje Klient, zakupując teksty z przekazaniem majątkowych praw autorskich?

Oferta skrojona na miarę potrzeb

 

Zakup autorskich praw majątkowych daje Klientom przede wszystkim swobodę decydowania o tym, jak będą w przyszłości rozporządzali otrzymaną treścią. Oczywiście licencja także pozwala na dowolność w tym zakresie, jednak jej elastyczność i sposób, w jaki odpowiada na potrzeby Klientów, może być niewystarczający.

Warto w tym miejscu posłużyć się przykładem Klienta TextBookers, chcącego zakupić w Serwisie teksty, na potrzeby ich wykorzystania we współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi, publicznymi, czy też osobami fizycznymi, którzy z kolei chcieliby w dalszej przyszłości móc swobodnie rozporządzać zakupioną treścią – a to przykład dość prozaiczny, bo dotyczy chociażby treści kupowanych przez Klientów przy tworzeniu przez nich stron internetowych. Choć portal TextBookers w umowach z autorami treści licencyjnych zabezpiecza trwałość udzielanych licencji, to jednak zabezpieczenie to nie ma charakteru absolutnego. Jeśli zatem użytkownik zakupuje treści w naszym serwisie na swoje potrzeby, licencja niewyłączna może mu w zupełności wystarczać, jednak jeśli treści te mają służyć podmiotom lub osobom trzecim, sprawa może się nieco skomplikować, a udzielenie sublicencji może być niewystarczające do sfinalizowania transakcji.

Kluczowe jest więc zdefiniowanie swoich potrzeb w kontekście tego, czy uprawnienie do wykonywania prawa w zarządzeniu treścią wynikające z licencji jest wystarczające (dziś i w przyszłości), czy może bycie podmiotem dysponującym całością majątkowych praw autorskich do treści może zagwarantować wystarczający zakres możliwości w zarządzaniu każdym tekstem.

A teraz kilka słów o tym, jak to wygląda w naszej aktualnej ofercie:

Aktualnie przekazanie majątkowych praw autorskich jest możliwe w przypadku treści wysokiej jakości, dostępnych w naszej ofercie, a więc:

– opisów produktów,

– tekstów tematycznych,

– tekstów specjalistycznych,

Dla zleceń w najwyższej dziś w serwisie jakości – eksperckiej – prawa te przekazywane są automatycznie, stąd dostęp do zamawiania tej jakości mają tylko ci Klienci, którzy zawarli z nami umowę. W tekstach eksperckich przekazanie tych praw jest więc wliczone w cenę zamówienia. W pozostałych przypadkach zlecenie treści z przekazaniem majątkowych praw autorskich podnosi wartość zamówienia o 30%.

A więc licencja czy majątkowe prawa autorskie? Masz jeszcze jakieś pytania? Napisz do nas!

Tekst opracowany przy współpracy z Adwokat Robert Murawski

Poprzedni Post: FAQ Klientów już jest!Następny Post: Oferta TextBookers nie ma granic!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna jest chroniona przez reCAPTCHA i Google Politykę Prywatności oraz obowiązują Warunki Korzystania z Usługi.