Dlaczego licencja niewyłączna?

Prawo Polskie nie dopuszcza przypadku, w którym umowa na licencję wyłączną zawierana byłaby drogą elektroniczną. Tym samym zawarta w ten sposób umowa między TextBookers a klientem byłaby nieważna i w praktyce klient nie miałby żadnych praw do zakupionego tekstu.

Natomiast w przypadku licencji niewyłącznej istnieje możliwość jej zawierania drogą elektroniczną. Tym samym klient uzyskuje prawa do tekstu w sposób szybki i prosty, bez konieczności podpisywania i wysyłania dodatkowych dokumentów przy każdym zakupie tekstu. Co najważniejsze, zapisy w regulaminie TextBookers oraz umowie z klientem gwarantują, że klient będzie miał pełne prawo do dysponowania tekstem, jak również tekst nie zostanie udostępniony osobom trzecim poprzez dodatkowe licencje. Tym samym klient uzyskuje te same prawa do tekstu, co w przypadku podpisania umowy o licencję wyłączną.