Polityka prywatności

KIM JESTEŚMY?

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych w związku z korzystaniem ze serwisu Textbookers jest firma TextBookers Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin, NIP: 8513196001, REGON: 364561630, która jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: biuro@textbookers.com.

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY, NA JAKIEJ PODSTAWIE DANE PRZETWARZAMY ORAZ JAK DŁUGO JE PRZECHOWUJEMY?

W przypadku konta klienta dane osobowe, które nam powierzasz to: Twoje imię, nazwisko, adres na który mamy wystawić fakturę za korzystanie z naszych usług, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu. W przypadku konta copywritera dane osobowe, które przetwarzamy to: Twoje imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, numer konta bankowego, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu.

Dane te są przez nas używane w celu:

1. utrzymania Twojego konta w naszym serwisie. W tym celu będziemy przetwarzać: adres e-mail na który wysyłamy link aktywacyjny. Za pomocą adresu e-mail, kontaktujemy się z Tobą, również w przypadku informowania o istotnych zmianach w serwisie oraz aktualizacji dokumentów takich jak regulamin czy polityka prywatności. Te dane są niezbędne, abyśmy mogli utrzymać Twoje konto w Serwisie.

W tym przypadku Twoje dane przetwarzamy na podstawie umowy (regulaminu), który został przez Ciebie zaakceptowany oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (ochrona przed Twoimi ewentualnymi roszczeniami, byśmy mogli udowodnić prawidłowość wykonania usługi). Będziemy je przetwarzać tak długo, jak długo nie zażądasz usunięcia konta lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

W przypadku usunięcia konta potrzebujemy trochę czasu, aby spełnić Twoją prośbę, stąd Twoje dane będziemy przetwarzać jeszcze przez okres tygodnia.

2. świadczenia wykupionych przez Ciebie usług- w tym celu będziemy przetwarzać: adres e-mail, adres kontaktowy, adres rozliczeniowy, Twoje imię i nazwisko oraz numer telefonu.

W tym przypadku Twoje dane przetwarzamy na podstawie umowy (regulaminu), który został przez Ciebie zaakceptowany oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (ochrona przed Twoimi ewentualnymi roszczeniami, byśmy mogli udowodnić prawidłowość wykonania zamówienia). Dane te będziemy przetwarzać przez okres realizowania umowy oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Ponadto, z uwagi na przepisy podatkowe, Twoje dane związane z przechowywaną fakturą będziemy przechowywać tak długo, aby umożliwić organom podatkowym przeprowadzenie kontroli.

3. w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru). W tym celu będziemy przetwarzać: imię, nazwisko, numer konta bankowego, na który mają być zwrócone środki w przypadku uznania reklamacji, a także inne informacje, które mogą okazać się przydatne do rozpatrzenia reklamacji;

W tym przypadku Twoje dane przetwarzamy na podstawie umowy (regulaminu), który został przez Ciebie zaakceptowany oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (ochrona przed Twoimi ewentualnymi roszczeniami, byśmy mogli udowodnić prawidłowość rozpatrzenia reklamacji). Dane te będziemy przetwarzać przez okres realizowania umowy, a także przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

4. przesyłania informacji o naszych ofertach, ważnych aktualizacjach lub terminach ważnych z punktu widzenia podatków. W tym celu będziemy przetwarzać: Twój adres e-mail

W tym przypadku Twoje dane będziemy przetwarzać na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, w postaci prowadzenia działań marketingowych naszych produktów i usług. Dane te będziemy przetwarzać dopóki nie zgłosisz sprzeciwu – gdy poinformujesz nas o tym, że nie chcesz otrzymywać od nas takich wiadomości.

5. przygotowania PIT. W tym celu przetwarzać będziemy Twoje imię, nazwisko, adres, numer PESEL.
W tym przypadku Twoje dane przetwarzamy na podstawie umowy (regulaminu), który został przez Ciebie zaakceptowany. Dane te będziemy przetwarzać przez okres realizowania umowy oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Ponadto z uwagi na przepisy podatkowe Twoje dane związane z przechowywaną dokumentacją podatkową będziemy przechowywać tak długo, aby umożliwić organom podatkowym przeprowadzenie kontroli.

6. wpłaty prowizji z programu lojalnościowego bądź zapłaty za przygotowane teksty. W tym celu przetwarzać będziemy Twoje imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer konta bankowego, na który dokonamy przelewu.
W tym przypadku Twoje dane przetwarzamy na podstawie umowy (regulaminu), który został przez Ciebie zaakceptowany. Dane te będziemy przetwarzać przez okres realizowania umowy oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże w przypadku ich braku możemy nie świadczyć oferowanych przez nas usług.

KTO PRZETWARZA TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez:

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI PRAWA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Masz prawo:

 1. uzyskać informację czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli taki, to w jakim celu, jakie kategorie danych są przetwarzane, na jakiej podstawie i jak długo, a także, komu te dane udostępniamy.
 2. żądać od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także masz prawo do przenoszenia danych. W takich przypadkach napisz do nas na adres e-mail: biuro@textbookers.com w celu przedstawienia swojego żądania.
 3. żądać niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych w przypadku gdy:
  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • zgoda, na której opiera się przetwarzanie, została cofnięta i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw o którym mowa w pkt. 7 i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub gdy dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 4. żądać, jeżeli według Ciebie Twoje dane są niekompletne lub nieprawidłowe, ograniczenia przetwarzania do czasu rozpatrzenia przez nas Twojego żądania sprostowania danych.
 5. cofnąć wyrażoną uprzednio zgodę, na przetwarzanie danych osobowych, gdy z nich korzystamy na podstawie Twojej zgody;
 6. wnieść skargę do organu nadzorczego, to jest do Generalnego Inspektora Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, lub jego następcy prawnego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że naruszyliśmy Twoje prawa;
 7. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych w ramach realizacji prawnie uzasadnionego naszego interesu. W takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzania, o ile nie będziemy mieli innych podstaw do ich przetwarzania.
 8. otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Twoje dane osobowe, które nam zostały podane, masz również prawo żądać abyśmy przesłali te dane innemu administratorowi jeżeli:
  • przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy; oraz
  • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 9. żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych w przypadku gdy:
  • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – wówczas na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych zaprzestaniemy ich przetwarzania;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lecz sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • nie będziemy już potrzebować Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Tobie potrzebne, do ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń;
  • wniosłeś/aś sprzeciw na mocy wobec przetwarzania – wówczas do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

AUTOMATYCZNE PRZETWARZANIE DANYCH

Nasz serwis korzysta ze zbiorczych danych statystycznych (które nie zawierają danymi osobowych), dzięki którym możemy kierować nasze reklamy tylko do osób, które mogą być zainteresowane naszymi produktami, w tym celu wykorzystujemy integrację z Google Analitycs - to narzędzie, które pokazuje nam z jakich kanałów trafiają na naszą stronę klienci, jakie mają zbiorcze cechy demograficzne, a także co robili na naszej stronie.

Jeżeli nie zgadzasz się na wykorzystywanie tych danych możesz: - zmienić ustawienia przeglądarki (sekcja POMOC w Twojej przeglądarce) - wykorzystać narzędzie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl stworzone przez Google w celu wyłączenia wykorzystania danych przez Google Analytics.

Ponadto posiadamy integrację z Facebookiem, gdzie możesz zobaczyć nasze reklamy, bądź za pomocą którego możesz się logować do naszego serwisu. Jeżeli zalogujesz się do naszego serwisu za pośrednictwem facebooka, Twoje dane osobowe możemy przetwarzać w sposób zautomatyzowany. Będziemy mogli analizować niektóre publicznie dostępne informacje o Tobie, jednakże nie będzie to wywoływać żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób wpływać, w sposób znaczny na Twoją sytuację. Dzięki temu będziemy mogli dopasowywać informacje reklamowe według Twoich potrzeb.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Nasza firma zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

Pamiętaj, że Twój nick oraz Twój adres e-mail podany jako publiczny, będzie widoczny dla wszystkich osób korzystających z serwisu Textbookers. Jeśli nie chcesz udostępniać danych osobowych nieograniczonemu kręgowi osób, nie podawaj ich jako publicznych. Domyślnie ustawienia te będą widniały jako niepubliczne Dane osobowe, podane w serwisach należących do TextBookers Sp. z o.o. przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. Będą one dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. TextBookers Sp. z o.o. Jeżeli nie chcesz podawać identyfikujących Cię danych, możesz użyć pseudonimu, którym podpisany będzie Twój komentarz albo opinia.

Dla Twojego bezpieczeństwa, pamiętaj o:

jeśli jednak korzystasz ze strony za pomocą obcego komputera, np. w kafejce internetowej, pamiętaj o tym, aby nie zapamiętywać danych na komputerze i usunąć historię przeglądanych stron. Z zapamiętanych danych może skorzystać osoba, która będzie korzystała z komputera po Tobie.

INFORMACJE TECHNICZNE – cookies

Podczas korzystania przez Ciebie z serwisów należących do TextBookers Sp. z o.o. w tym między innymi serwisu TextBookers.com na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze strony internetowej TextBookers.com i innych serwisów TextBookers Sp. z o.o. tzw. pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła; zapamiętanie towarów dodanych przez Ciebie do koszyka, czy dostosowanie treści strony do Twoich zainteresowań. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych serwisu internetowego TextBookers.com, co umożliwia nam rozwijanie serwisu zgodnie z preferencjami naszych Klientów.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: Pliki niezbędne - umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu Textbookers, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu. Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu. Pliki wydajnościowe - pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu. Pliki funkcjonalne - umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp. Pliki reklamowe - umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. Pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook, Google+, Pinterest), z których korzystasta Użytkownik z Serwiem

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). TextBookers Sp. z o.o. informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad zostaniesz poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej https://www.textbookers.com/polityka-prywatnosci