Można by czy możnaby?

Mozna-by-czy-moznaby-razem-czy-osobno

Pisownia cząstki językowej –by z różnymi częściami mowy sprawia Polakom wiele problemów. Kiedy piszemy ją łącznie, a kiedy rozdzielnie? Wszystko zależy od tego, w jakich sytuacjach i z jaką częścią mowy je łączymy. W omawianym przypadku jednak wątpliwości nie ma! Mozna by czy moznaby razem czy osobno? Sprawdźcie z nami.

można by czy możnaby, razem czy osobno

Aby zrozumieć zasadę pisowni konstrukcji można by, należy przyjrzeć się nieco temu, co ją tworzy. Otóż można, podobnie jak trzeba czy warto, to czasowniki niewłaściwe, czyli takie, który nie podlegają standardowej koniugacji, dedykowanej czasownikom, pełniącym funkcję orzeczenia w zdaniu. Czasowniki niewłaściwe, nieodmienne przez osoby, rodzaje czy liczby i nie posiadające formy bezokolicznika, takie właśnie jak można, trzeba czy warto to części mowy pisane rozłącznie z cząstką –by.

Na pytanie zatem czy można by czy możnaby, odpowiedź jest zawsze taka sama – właściwy jest zapis „można by” i tę regułę warto by zapamiętać także dla pozostałych czasowników niewłaściwych, których notabene jest w języku polskim ok. 500. Każdorazowo, kiedy cząstka –by zostanie zapisana łącznie z takim czasownikiem jest to błąd, którego należy się w tekstach wystrzegać, nawet jeśli internet pełen jest właśnie takich, błędnych przykładów.

Przykłady:

Jest tak ciepło, że można by spędzić cały dzień w ogrodzie.

Można by przyjąć, że z czasem wartości się zmieniają.

Czy można by już rozpocząć uroczystość?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna jest chroniona przez reCAPTCHA i Google Politykę Prywatności oraz obowiązują Warunki Korzystania z Usługi.