Twoje dane osobowe w TextBookers.com

Wielokrotnie spotykamy się z zapytaniami nowych copywriterów o to, po co właściwie mają podawać swoje dane, chcąc aktywować konto autora w TextBookers.com. Wbrew pozorom, to jedno z najważniejszych pytań i wszelkie nieprawidłowości w tym zakresie mogą mieć bardzo negatywne skutki dla każdej osoby, która zdecyduje się podać dane nieprawdziwe.

Przygotowaliśmy dla Was mały przewodnik po tym, czym są dane osobowe, dlaczego o nie prosimy, jak nimi zarządzamy oraz co grozi osobom, które postanowią (świadomie lub nie) podać cudze dane.

Twoje i tylko Twoje dane osobowe

Dane osobowe, w najszerszym uogólnieniu, to wszystkie te informacje, które bez zbędnych nakładów środków, czasu i wysiłku pozwalają zidentyfikować konkretną osobę. W kontekście zasobów internetu definicja ta, zgodnie z obowiązującymi nas wszystkich regulacjami RODO, dotyczy w równym stopniu danych, które uzyskać można z wykorzystaniem tylko jego zasobów – a więc takich informacji jak numer IP czy, w pewnych sytuacjach, także adresu e-mail.

A zatem za dane osobowe uznawać będziemy zarówno imię i nazwisko, jak i numer PESEL, dane adresowe, a także, w przypadku aktywności autorskiej w TextBookers.com, numer telefonu. Tu warto podkreślić, że de facto sam zestaw cyfr, składający się na numer telefonu, daną osobową nie jest, jednak w połączeniu z pozostałymi informacjami, podawanymi na koncie copywritera, pozwala on na celowy kontakt z daną osobą, a zatem zgodnie z wykładnią GIODO, w takim kontekście daną taką się staje.

Stanowisko Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

W świetle przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), zwanej dalej również ustawą, nie budzi wątpliwości, iż numer telefonu jest daną osobową w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy, bowiem dotyczy możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Ponadto wskazać należy, iż na podstawie art. 159 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.) ww. dana objęta jest tajemnicą telekomunikacyjną.

Jakiś życiowy przykład tego, jak podanie niewłaściwego numeru telefonu może wpłynąć na naruszenie danych osobowych?

Podając (celowo lub nie) błędny numer telefonu, autor oddaje w ręce wskazanych w polityce prywatności TextBookers.com podmiotów dane kontaktowe, które, w określonych przypadkach, są wykorzystywane. Jeśli konkretne osoby będą próbowały skontaktować się z konkretnym autorem, a połączą się z inną osobą, to „bez zbędnych nakładów środków, czasu i wysiłku” na pewno poznają jej imię i nazwisko. W skrajnych przypadkach takie działanie może nieść za sobą konsekwencje natury karnej.

Dane osobowe, podawane na koncie autora serwisu TextBookers.com, traktowane są łącznie. Co to oznacza? Dosłownie tyle, że muszą być podane w całości, aby konto mogło zostać aktywowane i wszystkie powinny odzwierciedlać stan faktyczny. Jeśli co najmniej jedna dana będzie niezgodna z prawdą, Serwis, zgodnie z regulaminem, ma prawo zablokować konto, a co za tym idzie – wszystkie punkty na nim zgromadzone. Dodatkowo, obsługa Serwisu nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za błędne informacje, wprowadzone przez użytkownika.

§ 2.4 Regulaminu określa jednoznacznie, że:

  1. Użytkownik zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych. Serwis nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za skutki podania przez niego nieprawdziwych danych.
  2. W przypadku podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych, dostęp Użytkownika do Serwisu może zostać zablokowany.

Obopólne zaufanie i odpowiedzialność za działalność autorską w serwisie stanowi dla nas fundament udanej współpracy. Z należytą starannością chronimy konta wszystkich użytkowników serwisu, oczekując jednocześnie, że żaden z nich nie przyczyni się do działania na szkodę TextBookers.com, ani żadnej innej osoby korzystającej z naszego Serwisu. 

Przejrzyste warunki współpracy

Konto autora, poza wszystkimi wskazanymi wyżej danymi, musi zostać uzupełnione o numer konta wraz z prefiksem IBAN oraz właściwość Urzędu Skarbowego. Tu pojawiają się kolejne Wasze wątpliwości – „ale właściwie po co?”. Odpowiedź jest bardzo prosta. Zasady współpracy osób fizycznych oraz wszelkich podmiotów z TextBookers.com, są bardzo jasne. O ile w przypadku firm sprawa wydaje się klarowna, o tyle za rozliczenie podatkowe każdej, zgłoszonej wypłaty dla osoby fizycznej, zgodnie z Regulaminem, odpowiada TextBookers.com. Co to oznacza w praktyce? Otóż Twoje dane osobowe, chronione zgodnie z naszą polityką prywatności, w połączeniu z danymi Urzędu Skarbowego, w którym się rozliczasz (lub będziesz się rozliczał), a także uzupełnione o właściwy numer rachunku bankowego, pozwolą skutecznie zrealizować wypłatę i odprowadzić od niej podatek do właściwego Urzędu. 

Dodamy również, że IBAN, który dla wielu osób stanowi swoistą zagadkę, to po prostu kod kraju, w którym założone zostało i prowadzony jest rachunek bankowy. Dla wszystkich rachunków bankowych prowadzonych przez polskie banki będzie to więc PL przed numerem konta.

Jak zmienić dane w serwisie Textbookers.com

Mając świadomość tego, jak ważne jest poprawne podanie danych, nie może szczególnie dziwić to, że ich zmiana wymaga co najmniej informacji dla obsługi serwisu. TextBookers.com, w trosce o bezpieczeństwo użytkowników, na zmianę taką pozwala, ale tylko w przypadku oficjalnego jej zgłoszenia. Zmianą danych zajmuje się obsługa serwisu, po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu na biuro@textbookers.com. Szczególną formą zmiany danych jest przekształcenie konta osoby fizycznej na firmę. O ile bowiem zmiana nazwiska, adresu zamieszkania czy właściwości Urzędu Skarbowego nie jest obwarowana żadnymi dodatkowymi obostrzeniami (jeśli nie zmienia się forma prawna), o tyle dla skutecznej zmiany konta na firmowe, wymagane jest dopełnienie kilku warunków.

Zmiana konta z użytkownika prywatnego na firmowe, w przypadku copywriterów, jest możliwa gdy:

– na dotychczasowym koncie osoby fizycznej uzbierana jest kwota umożliwiająca wypłatę punktów (minimum 100 punktów);

– copywriter zgłosi wypłatę i poczeka na jej realizację;

– po wyzerowaniu konta zgłosi zmianę typu konta na biuro@textbookers.com, podając wszystkie niezbędne dane do zmiany (nazwa firmy, siedziba firmy, nowy numer konta, właściwość urzędu skarbowego, NIP);

– wstrzyma się z realizacją jakichkolwiek zleceń do czasu potwierdzenia zmiany danych. 

W praktyce, choć proces ten składa się z kilku istotnych kroków, autorzy dopełniający wszystkich tych warunków, mogą liczyć na pełne wsparcie obsługi Serwisu i skuteczną zmianę formy prowadzonego konta, z zachowaniem dbałości o poprawne rozliczenie na każdym etapie. Dzięki temu zarówno Autor, jak i Serwis, unikają trudności i niejasnych sytuacji w kwestiach podatkowych. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna jest chroniona przez reCAPTCHA i Google Politykę Prywatności oraz obowiązują Warunki Korzystania z Usługi.