W zespole TextBookers witamy nierezydentów podatkowych

Wraz z ostatnio przesłaną wszystkim użytkownikom informacją o zmianie regulaminu serwisu TextBookers, wprowadziliśmy rozwiązanie umożliwiające współpracę z serwisem już nie tylko osobom zamieszkującym w Polsce i rozliczającym się z polskim Urzędem Skarbowym, ale też autorom zza granicy. W regulaminie pojawiły się zatem nowe zapisy, które warto przybliżyć zarówno obecnym, jak i nowym autorom.

Rezydent czy nierezydent?

Pojęcie rezydenta i nierezydenta podatkowego w Polsce, zgodnie z ustawą, odnosi się do osób fizycznych i właśnie takich użytkowników dotyczy w naszym serwisie. Deklaracja w tej sprawie stała się zatem konieczna i każdy zarówno współpracujący z nami copywriter, jak i kandydat na autora tekstów SEO, musi ją złożyć, aby współpracować z TextBookers.

Dla większości autorów będzie to tylko formalność i jednym kliknięciem potwierdzą dotychczasowy status podatkowy. Wchodząc w zakładkę „realizuj zlecenia” pojawi się formularz, w którym należy wybrać jedną z dwóch opcji:

a) Jestem rezydentem podatkowym RP       

b) Nie jestem rezydentem podatkowym RP

Przy obu deklaracjach pojawia się także ikona informacji, która odpowiada zapisom właściwej ustawy. Dla pewności przypomnimy tylko, że Rezydent podatkowy w RP to osoba, która:

a)      zamieszkuje na terytorium RP powyżej 183 dni w roku,

b)      ma na terytorium RP centrum interesów gospodarczych (np. stałe źródło dochodu, firma) lub osobistych (żona, dzieci, dom).

Wybór tej właśnie opcji potwierdza utrzymanie dotychczasowego sposobu rozliczania i nie zmienia nic w tym zakresie. Nie ma zatem konieczności zmiany, czy potwierdzania wcześniej podanych danych odnośnie właściwości Urzędu Skarbowego, adresu oraz numeru konta, a więc można kontynuować współpracę z serwisem na niezmienionych zasadach.

Jestem nierezydentem podatkowym, jakie formalności mnie czekają?

Dla osób, które złożą deklarację o tym, iż nie są rezydentami podatkowymi w Polsce przygotowaliśmy nieco zmieniony formularz, który po złożeniu takowej deklaracji, będzie trzeba wypełnić. Analogicznie, jak w przypadku rezydentów, poprosimy takich użytkowników o określenie adresu, numeru konta do rozliczeń i podanie dodatkowych danych kontaktowych. W przypadku nierezydentów podatkowych nie pojawi się natomiast właściwość Urzędu Skarbowego, ponieważ zgodnie z ustawą, właściwość tę wskazuje ustawodawca. W przypadku współpracy z TextBookers, właściwym dla rozliczania zryczałtowanego podatku od dochodu dla nierezydentów jest Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Koszty, podatki i deklaracja roczna

Zgodnie z treścią zmienionego regulaminu, copywriterzy, niebędący rezydentami podatkowymi RP, rozliczają się z Serwisem w oparciu o 20% zryczałtowany podatek dochodowy, który będzie potrącany i odprowadzany przy każdej wypłacie na właściwy rachunek Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie. Koszty przelewu dla takich użytkowników nie ulęgają zmianie i wynoszą 3 zł od każdej wypłaty. Zmianie wobec nierezydentów nie ulega także sam rachunek do wypłaty, poza kwestiami rozliczenia podatku.

Nierezydenci podatkowi, którzy dokonają co najmniej jednej wypłaty wynagrodzenia z serwisu w danym roku podatkowym otrzymają od serwisu rozliczenie roczne, przygotowane według wzorca formularza IFT-1/IFT-1R. Termin dostarczenia copywriterom takich deklaracji w formie elektronicznej musi zamknąć się do końca lutego. Deklarację tę serwis składa także w Urzędzie Skarbowym w wersji elektronicznej (do końca stycznia).

Wszyscy autorzy, którzy nie są rezydentami podatkowymi na terytorium RP zobligowani są do uwzględnienia dochodu z serwisu TextBookers w swoich rocznych zeznaniach składanych w kraju, w którym rozliczają swoje dochody.

Osoby zainteresowanie szczegółami związanymi z nierezydencją podatkową na terytorium naszego kraju odsyłamy do zapoznania się z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

 

 

 

Poprzedni Post: Przecinać spójniki czy nie? Jak to w końcu jest z tą interpunkcją?Następny Post: Szybciej + łatwiej = lepiej w TextBookers.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna jest chroniona przez reCAPTCHA i Google Politykę Prywatności oraz obowiązują Warunki Korzystania z Usługi.